Şehir plancıları: ‘Krizin faturası halkın değil! Kamuyu zarara uğratanlar yargılansın’

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, AOÇ arazisi tahrip edilerek yapılan ve inşasında halkın cebinden 2 milyar TL’den fazla para harcanan Ankapark’ın ihaleyle satışına dair basın açıklaması yaptı: Krizin faturası halka kesilmesin, kamu kaynaklarını oyuncak yığınlarına harcayanlar yargılansın Yapımına 2013 yılında başlanan ve 2 milyar liradan fazla para harcanmasına rağmen…

Devamını Oku

Elon Musk’ın sözleriyle başlayan ulaşım tartışmasının düşündürdükleri – İrfan Batur

Bazı tartışmalar vardır ki; en temel varsayımların sorgulanmasına, kişilerin (bazı alanlarda ne kadar başarılı olursa olsun) kısmen bilmediği konularda gerçeklikten uzak yorumlar yapmasına neden olsa dahi, yeniden vuku bulduğu zaman konunun daha iyi ve daha geniş çerçevede anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Özellikle de insanların gündelik hayatlarını yakından ilgilendiren politik seçimler ve…

Devamını Oku

Şehir plancıları: ‘Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolları planları Ankara için yıkımdır’

Şehir plancıları, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin ve yapılacak bağlantı yollarının yaratacağı tahribatı açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu: ‘Trafikte kaos, hayali yollar, talan edilen araziler, katledilen ormanlar’ Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKP iktidarının el ele vererek temel planlama ilkelerini ihlal ederek ‘yaptık oldu’ mantığıyla yapmaya çalıştığı…

Devamını Oku

ŞPO öğrenci kurultayı ve kolokyum üzerine – Murat Yıldız

Mevcut politik ortam içinde “alternatif” tartışmalar üretmenin zor olduğu, sanırım, genel bir kabul görecektir. Fakat “alternatif” bir politik hat kurmanın ve her alanda yapısal olarak farklılıklar içerse de farklı birlikteliklerin politik zeminlerde kendi gündemlerini etkili tartışma/uygulama zeminlerinde yeniden üretme çabası, tam da bu “alternatif” politik hattın üretilmesine katkı sunmaktadır. Bu…

Devamını Oku

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi: “Gerçek amaç güvenliği tesis etmek mi yoksa kamu arazilerini gasp etmek mi?”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınacak önlemlerden birisi olarak; askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinin kent dışına çıkarılması konusu merkezi ve yerel yönetimler tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Bu açıklama sonrasında kimi sermaye çevreleri büyük bir beklenti içerisine girerek bahsi geçen alanların rant aracına dönüştürülmesi hususunda ‘göreve hazır’ olduklarını dillendirmişlerdir. Çevre ve…

Devamını Oku

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi: Parsel parsel soruyoruz vol.2 – Bu plan notları kime hizmet ediyor?

Bilindiği gibi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara kentine ilişkin planları düzenli inceleyip, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı hususları içeren işlemleri yargıya taşıyor ve hukuki denetim yolu ile mücadele ediyoruz. Son bir yılı aşkın süre zarfında yapmış olduğumuz incelemelerimiz kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan planların ayrılmaz…

Devamını Oku

Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Plancılar İmza Kampanyası Başlattı

Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Grubu Diplomalar Pembe veya Mavi mi ki? isimli imza kampanyası başlattı.

Cinsiyetçi iş ilanlarına karşı oluşan tepkiyle 2006 yılında biraraya gelen, aralarında TMMOB’nin farklı disiplinlerine üye kadın mühendis, mimar ve plancılarının da olduğu Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Grubu, bir kere…

Devamını Oku

İstanbul’da Mühendis, Mimar ve Plancılar Hazırlık Toplantısında Buluşuyor

TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı için illerde yapılacak yerel kurultay tarihleri yaklaşıyor. Yerel kurultaylara hazırlık olarak düzenlenen toplantılar da devam ediyor. İstanbul ili yerel kurultayından önceki hazırlık toplantılarından birisi 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Devamını Oku