Elektrik Mühendisleri Odası’ndan milletvekillerine çağrı

Elektrik Mühendisleri Odası, milletvekillerini seçimlerden sonra açığa çıkan halk iradesine sahip çıkmaya, AKP’nin, istifa etmiş bir hükümetle devam ettirdiği usulsüzlüklerini durdurmaya çağırdı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bugün (27 Haziran) bir açıklamayla milletvekillerini genel seçimde sandık sonuçlarına da yansıyan halkın iradasini tanımaya ve yasama çalışmalarını bu yönde başlatmaya çağırdı. EMO açıklamasında yolsuzluk dosyaları, iç güvenlik yasası, işçi sağlığı iş güvenliği, eğitim, emekliler ve asgari ücretle ilgili olarak ‘Hukukun işlerliğinin derhal sağlanması zorunludur. Yargı üzerindeki AKP vesayetine son verilerek, yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. Özellikle siyasiler üzerinde büyük şaibeler yaratan 17-25 Aralık soruşturmalarındaki karartma kaldırılmalı; bunun için bizzat TBMM`deki vekiller harekete geçmelidir. İç güvenlik adı altında yürürlüğe sokulan baskı düzenlemeleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Toplumun emekli ve yoksul kesimlerine yönelik seçim öncesi gündeme getirilen vaatlerde ortaklaşma sağlanarak, toplumsal refah yükseltilmeli, gelir adaletsizliği bir parça da olsa giderilmelidir. Toplumumuzun geleceği açısından en önemli yapı taşını oluşturan eğitim sisteminde yaratılan tahribatı gidermek ve yaşanan kargaşaya son vermek üzere yasal düzenlemeler yaşama geçirilmelidir. AKP`nin yandaş sermaye gruplarıyla yarattığı madenci katliamlarına yol açan düzene son verecek, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yasalaştırılmalıdır. Meslek örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri üzerinde vesayet kurmaya yönelik düzenlemelerin derhal geri alınması sağlanmalıdır. ‘ taleplerine yer veriyor.

Enerji alanındaki kadrolaşma, yağma ve talana karşı
EMO açıklamasında yaptığı çağrıyla enerji alanındaki özelleştirmelere de yer vererek halkın enerji hakkı için şu talepleri sıralıyor:
-Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının araştırılması için Meclis`te araştırma ve soruşturma komisyonlarının kurulmasını; bu komisyonların kapsamının başta enerji özelleştirmeleri ve maden ruhsat alanları olmak üzere genişletilmelidir.
-Dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili kurumların kasasındaki nakit paradan, malzeme stokları, banka hesapları ve alacak tahsilatlarına uzanan şirketlere aktarılan kamu kaynağından, yatırımlardan kalan borçların kamunun sırtında bırakılmasına varıncaya kadar milyar dolarla ifade edilen kamu zararına yol açan karar ve uygulamalar için araştırma komisyonu kurulmalıdır.
-Özelleştirme ihale sürecinde rakip olan firmaların ihale sonrasında ortak olup dağıtım şebekesini devralmalarına izin verilmesi gibi ihalelere şaibe düşüren uygulamaların incelenmelidir.
-EPDK`nın kayıp ve kaçak hedeflerinde yapılan oynamalarla şirketlere yarattığı haksız kazançlar başta olmak üzere brüt kar marjı artışı gibi aldığı kararlar dahil tüm işlemleri de komisyonunun inceleme alanına dahil edilmesi, usulsüz işlemlere yönelik yargı süreci başlatılmalıdır.

Enerji üretim santralleri de EMO’nun gündeminde
EMO’nun milletvekilleri için yaptığı yasama çağrısında enerji alanındaki kamu kurumlarına yapılan son atamalar ve geçtiğimiz günlerde özelleştirme kararı açıklanan enerji üretim santralleriyle ilgili taleplere de yer veriliyor. Açıklamada ‘Seçimler öncesinde tüm ülkede elektrik sisteminin çökmesinin ardından istifa ettirilen Kemal Yıldır`ın yerine TEİAŞ Genel Müdürlüğü`ne Mehmet Sinan Yıldırım atanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı`na İbrahim Halil Dere, EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği`ne Mehmet Biçer atanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu`nda boş olan iki üyeliğe Musa Şahin ve Figen Kılıç getirilmiştir. İstifa etmiş hükümetin aldığı kararlar sadece kadrolaşma ile de sınırlı kalmamış, 24 Haziran`da yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla da 26 HES ile birlikte Hopa Termik Santralı, Bursa Doğalgaz Santralı ile Aliağa Kombine Çevrim Gaz Türbinleri Santralı; ayrıca Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) özelleştirme kapsamına alınmıştır. Soma Santralı 685.5 milyon dolara Konya Şeker`e, Orhaneli ve Tunçbilek santralları 521 milyon dolara Çelikler Holding`e 22 Haziran`da alelacele devredilmiştir. AKP`nin seçim öncesinde hem Akkuyu şirketinin yaptığı reklamlar, hem de kendi propaganda filmleri aracılığıyla kullanmaya çalıştığı nükleer santral konusunda da EPDK tarafından 25 Haziran`da Akkuyu Nükleer A.Ş`ye 36 ay süreli ön lisans verildiği açıklanmıştır.’ ifadeleriyle AKP’nin enerji alanındaki son uygulamaları anlatılıyor.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.

politeknik.org.tr