Elektrik Mühendisleri Odası’nda genel kurul tamamlandı, 46’ncı dönem başladı

Elektrik Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde tamamlandı. EMO’nun akredite olarak A tipi muayene kuruluşu ile personel belgelendirme kuruluşu olması, tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

Elektrik Mühendisleri Odası olağanüstü genel kurul talebi ve tartışmalarıyla geçen bir çalışma döneminin ardından 46. Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara’da Barolar Birliği toplantı salonunda yapılan genel kurula bine yakın delege katıldı. Tartışmaların ana gövdesini 45’inci çalışma dönemi boyunca olağanüstü genel kurul talebine de sebep olan EMO’nun akredite olarak A tipi muayene kuruluşu ile personel belgelendirme kuruluşu olması oluşturdu.

Bir önceki genel kurul, bitmeyen tartışmalar, kriz içinde bir EMO
EMO’nun mesleki denetim alanında piyasa koşullarına göre konumlanması ve bu doğrultuda akredite olarak A tipi muayene kuruluşu ve personel belgelendirme kuruluşu olması uzun yıllardır tartışılan, uzlaşmaya varılmayan konulardı. EMO’nun örgütsel bağımsızlığını koruyarak üyelerinin ve meslektaşlarının haklarını koruması ile piyasa koşullarına uyum sağlayarak ticarileşmesi arasındaki çelişki, uzlaşmayı engelleyen ana neden oldu. 45’inci olağan genel kurulunda, konuyu tüm detaylarıyla tartışmak üzere yapılan çalıştaylarda ortak bir irade oluşmamasına rağmen, A tipi muayene kuruluşu ve personel belgelendirme kuruluşu olma önergelerinin verilmesi ve kabul edilmesi tartışmayı sonlandırmadı. Önergelerin, pek çok delegenin salondan ayrılmış olduğu bir zamanda, geç saatlerde tartışmaya açılması ve karara bağlanması uzlaşmasızlığı 45’inci dönem boyunca tırmandırdı.

Olağanüstü genel kurul talebi yok sayıldı
45’inci dönemin başlarında ağırlıklı olarak EMO’nun İstanbul ve Ankara delegeleri alınan kararlara karşı çalışmalar başlattı. Olağanüstü genel kurul için yeter sayıda delegenin iki defa yaptığı başvuruyu, EMO 45’inci dönem yönetim kurulu, yönetmeliklere aykırı olarak, hukuksuz bir biçimde yok saydı. EMO’yu yıllardır karar çoğunluğunu elinde bulundurarak yöneten Devrimci Demokrat Mühendisler’in bu tutumu ve akreditasyon sürecinin hızlıca devam ettirilmesi EMO’yu iki yıl boyunca krize sokarak çalışamaz, faaliyetlerini sürdüremez hale getirdi.

Tartışmalar şube genel kurullarına yansıdı

Tartışmalar Ankara ve İstanbul şubelerinin genel kurulları sürecinde de belirleyici oldu. Genel kurullarda akreditasyon sürecini savunan Devrimci Demokrat Mühendisler ve bu sürece karşı çıkan EMO’da faaliyet yürüten bazı grupların birleşmesiyle kurulan Demokratik Birlik ayrı listelerle yönetime aday oldu. İki şubede de seçimleri Demokratik Birlik içinde yer alan listeler ve delegasyonları kazandı.

EMO’nun akredite olarak sürdürdüğü faaliyetler son bulsun
Çalışma raporunun görüşülmesi boyunca damgasını vuran bu konular, A tipi muayene kuruluşu ile personel belgelendirme kuruluşları iptal edilsin önergeleriyle yeniden tartışmaya açıldı. Önergeler kabul edildi.

22 yıl aradan sonra EMO yönetim kurulunda değişiklik
EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun son gününde yapılan seçimlerinde de durum değişmedi.
Devrimci Demokrat Mühendisler mavi liste ile, Demokratik Birlik adayları da beyaz liste ile seçimlere girdi. 11 dönem boyunca EMO yönetim kurulunda ağırlıkla yer alan Devrimci Demokrat Mühendisler 346 oy alarak seçimleri kaybetti. Demokratik Birlik 611 oy aldı. Demokratik Birlik 46’ıncı dönem boyunca, EMO’nun yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu ile TMMOB kurullarında yer alacak.

Demokratik Birlik’in program yoksunluğu
Gelecek dönem EMO’yu yönetecek olan Demokratik Birlik, EMO tarihi açısından önemli bir değişikliğe imza attı. Buna rağmen, genel kurul hazırlıklarını birlik içinde yer almayanlarla kolektif bir biçimde sürdürmemesi, gelecek dönem programını ağırlıklı olarak akreditasyon sürecini sonlandırarak EMO’da demokratik bir yönetimin tesisi olarak sınırlandırması EMO’yu yenileme iddiası açısından eksiklikler barındırıyor. Ülkenin sorunlarından bağımsız sorunlar yaşamayan mühendislerin çalışma yaşamlarındaki haklarıyla birlikte barış içinde, özgürce ve laik bir ülkede yaşaması için bir sol program ihtiyacı bugün tüm ülkede olduğu gibi meslek oladalarının mevcut siyasal atmosfer içinde kendini yenilemesi ve örgütlenmesi için de bir ihtiyaca dönüşmüş durumda.


politeknik.org.tr