Elektrik Mühendisleri Odası: “Metal iş kolunda çalışan tüm elektrik ve elektronik mühendisi üyelerimizi metal işçilerinin haklı direnişini büyütmeye çağırıyoruz”

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, Renault, Tofaş başta olmak üzere metal iş kolunda haklı taleplerinin göz ardı edilmesine karşı işçilerin gösterdikleri direnişi destekliyoruz. Metal işçileri, bugün susturulmuş olan çalışanların sesini yükselten örnek bir direniş olarak tarih yazmaktadırlar.

Türk Metal Sendikası’nın Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yaptığı grup sözleşmesini kabul etmeyen metal işçilerinin tepkisi Bosch’ta imzalanan ileri haklar içeren sözleşme ile doruk noktasına ulaşmıştır.

İşçilerin tepkisini ve kendiliğinden gerçekleşen örgütlü direnişini kırmak için işverenlerin “işten çıkarma” gibi hukuk dışı çabalarını protesto ediyoruz. İşçilere yönelik “iktidar-işveren-sarı sendika” birlikteliğindeki mafyatik saldırıları da kınıyoruz.

Metal işçilerinin kendi aralarında işten çıkarmaya karşı geliştirdikleri örgütlülük ve dayanışmayı selamlıyor, mücadelelerinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Ülkemizde 1980’lerden bu yana uygulanan neoliberal politikalar ve küresel kapitalizme yandaş çıkarlarıyla bağlanma politikası yürüten AKP’nin 13 yıllık iktidarı boyunca çalışanların hakları gasp edilmiştir. İşçilerin haklı talepleri yok sayılmakta, grev hakkının kullanılması yasaklanarak yok edilmektedir.

Metal iş kolunda Birleşik Metal İş’in grev kararı, “milli güvenlik” gerekçesiyle 30 Ocak 2015 tarihinde yasaklanmıştır. Birleşik Metal-İş’te iktidarın doğrudan yasağıyla yok sayılan işçi hakları, Türk Metal Sendikası ve MESS arasında iktidarın sopasına gerek kalmadan işbirliğiyle kotarılmış grup sözleşmesiyle yaşama geçirilmek istenmiştir. Bir yandan iktidar, bir yandan işveren baskısıyla bunalan metal işçisi, haklarına sahip çıkmayan sendikal örgütlülüğünü de aşan bir dayanışmayla haklı talepleri için bugün dimdik ayaktadır. Grevi yasaklayarak, göstermelik toplu sözleşmeler imzalayarak iş yeri barışının sağlanamayacağı ortadadır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, metal sanayicilerini işçilerin haklı taleplerini dikkate alan toplu sözleşmeler yapmak üzere masaya oturmaya davet ediyoruz.

90’lardaki madenci yürüyüşünden, kamu çalışanlarının bahar eylemlerine, TEKEL işçilerinden Gezi direnişine uzanan mücadele hattına bugün metal işçileri eklemlenmiştir. Odamız tüm bu emek ve demokrasi mücadelelerinde olduğu gibi bugün metal işçilerinin de yanındadır.

Metal iş kolunda çalışan tüm elektrik ve elektronik mühendisi üyelerimizi metal işçilerinin haklı direnişini büyütmeye çağırıyoruz.

Mühendisler aynı sektörde ortak sorunları, ortak güvencesizlikleri yaşamaktadır. Bu sebeple meslektaşlarımızı bu direnişin bileşeni olarak, bu direnişi destekleyerek güvenceli çalışma mücadelesinin de ortağı olmaya çağırıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI