Dayanışmacı Şehir Plancıları genel kurula hazırlanıyor: “Şimdi değişim zamanı”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu ve seçimleri 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çalışma yaşamında yaşanan sorunları dert edinen, dayanışmacı, demokratik bir meslek odasını birlikte kurmak için aday olan Dayanışmacı Şehir Plancıları meslektaşlarını genel kurula çağırıyor.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 15. Genel Kurulu 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ’nde, seçimler ise 18 Şubat 2018 Pazar günü Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek.

Dayanışmacı Şehir Plancıları bir açıklama yayımlayarak güvenceli bir çalışma yaşamı mücadelesini büyütmek için; kenti, doğayı, yaşamı, barışı savunmak için, meslektaşları ve planlama öğrencileri ile birlikteliği büyütmek için tüm şehir plancılarını genel kurula, 18 Şubat Pazar günü yapılacak seçimlerde Dayanışmacı Şehir Plancıları ’nı desteklemeye çağırdı.

Dayanışmacı Şehir Plancıları ’nın yönetim kurulu asıl adaylarının tamamı kadınlardan oluşuyor. Genç, ücretli çalışan üyelerin yönetime aday olduğu liste kadınların, ücretli şehir plancıların ve işsiz meslektaşların sorunlarıyla ilgili bir program yaratmayı hedefliyor. Dayanışmacı Şehir Plancıları ’nın aday listesi, TMMOB ve bağlı odalarının yönetim kurulunda büyük çoğunlukla yer alamayan profili ile değişimi ilk etapta yakalamış görünüyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Aday Listesi

Dayanışmacı Şehir Plancıları’nın çağrısı şöyle :

Şimdi Değişim Zamanı!

Bizler giderek güvencesizleşen çalışma ve yaşam koşullarında, İstanbul’da hayatta kalmaya çalışan, mesleğini meslektaşlarıyla tartışıp deneyimlerini paylaşmayı arzu eden,

Kamu yararı ve kentsel adalet ilkesini benimsemiş, İstanbul’a, planlama mesleğine, doğaya ve yaşama yönelik suçlara karşı mücadele eden,

Yaşamı, kentleri, doğayı, barışı savunan; insanca yaşama olanak veren ve daha yaşanabilir kentlerin yaratılmasında kendini sorumlu hisseden,

Zor dönemlerin İstanbul’unda ilkelerimizi inatla savunarak, her alanda umudu ayakta tutmayı, meslektaşlarımız ve planlama öğrencileri ile birlikte olmayı hedefleyen, kamuda, özel sektörde, akademide, STK’lerde ya da serbest çalışan ve işsiz şehir plancılarıyız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 15. Genel Kurulu’nda adayız, 17-18 Şubat’ta sizleri dayanışmaya çağırıyoruz.

Daha demokratik, dayanışmacı, etkin, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir meslek odasını birlikte kurmak için;

Şimdi Değişim Zamanı!

DAYANIŞMACI ŞEHİR PLANCILARI

#DayanışmaZamanı
#DeğişimZamanı

17 Şubat 2018 Genel Kurul: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi saat: 13.00
18 Şubat 2018 Seçimler: Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi saat: 09.00- 17.00

politeknik.org.tr