Çevre mühendislerinden hava kirliliği raporu: ‘Zehir solumaya devam ediyoruz’

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın hazırladığı Türkiye 2016 Hava Kirliliği Raporu’nda Düzce, Bolu, Edirne, İstanbul, Ankara, Iğdır, İzmir, Muş, Tokat, Denizli ve Samsun`da kirlilik sınır değerlerinin aşıldığı belirtildi. Çevre mühendisleri, hava kirliliğinin doğayı yok eden projelerle katlandığını, kronik hastalıkların gün geçtikçe arttığını vurguladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ülke genelinde hava kalitesi değerlerini inceleyerek Türkiye 2016 Hava Kirliliği Raporu’nu hazırladı. ÇMO`nun raporunda, Türkiye`de belirlenen sınır değerlerin, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü`nün (WHO-DSÖ) belirlediği sınır değerlerle uyumlu olmadığı kaydedilerek, kirlilik ölçümünde baz alınan verilerin yetersizliğine dikkat çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verileri kullanılarak hazırlanan raporda geçtiğimiz yıllara oranla Düzce, Denizli, Samsun ve Ankara illerinde kirliliğin katlandığı vurgulandı. Kirlilik artışı Düzce’de 13 kat, Denizli’de 4 kat’a ulaştı. Raporda, Samsun’da 210 gün, Ankara’da 297 gün hava kirliliği değerlerinin aşıldığı belirtildi.

‘Bakanlık bazı sınırlamaları es geçiyor’
Çevre mühendisleri, bazı kirlilik değerlerinin ölçümlerle takip edilmediğini, DÜzce, Bolu gibi acil önlem alınması gereken bazı yerleşim yerlerinde halkın sağlığının tehdit altında olduğu vurguladı. AB’de ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinde; PM 10 denilen kirleticinin günlük ortalamasının 1 yıl içerisinde sadece 35 kez aşılabilmesine izin verildiğine ve 35 günden fazla aşılması halinde (50 µg/m3 ) acil önlemler uygulandığına değinilen raporda, Türkiye’de ise bu sınır değerin çok daha fazla aşılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.
ÇMO Türkiye 2016 Hava Kirliliği Raporu için tıklayınız

politeknik.org.tr