19 Eylül’ün 38. yılında mühendisler için dayanışma ve mücadele şart

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hakları için 19 Eylül 1979’da bir günlük iş bıraktı. Aradan geçen 38 yıldan sonra mühendisler düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve işsizlikle boğuşuyor.

Mühendislerin, mimarların, plancıların ekonomik ve demokratik talepleri için 55 ilde 740 işyerinde bir günlük iş bıraktığı 19 Eylül 1979 isyanının üzerinden 38 yıl geçti. Mühendislerin, mimarların, plancıların emek mücadelesinin bir bileşeni olduğuna inananlar için 19 Eylül hiç unutulmadı. Neoliberal politikalar emek alanındaki güvencesizliği her meslek alanıyla genişletti, mühendisler iş güvencesinden yoksun bir meslek mensubu haline geldi. TMMOB’nin bu dönüşüme paralel bir biçimde mühendislerin çalışma yaşamındaki hak mücadelesini açığa çıkaracak bir programla haraket etmesi fikri TMMOB’de yaygınlaştığı dönemlerde, TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda 19 Eylül, ‘Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak ilan edildi.

Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, işsizlik
Mühendisleri 38 yıl önce harekete geçiren koşullar farklılaştı. Düşük ücretler ve işsizlik yaygınlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart-Haziran dönemi hanehalkı işgücü araştırmasına göre yükseköğrenim mezunları için işsizlik oranı %12,2 olarak açıklandı. Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Profil Anketi 2016 sonuçlarına göre özel sektördeki mühendislerin, mimarların, plancıların %42’si haftalık 46 saat ve daha fazla süre çalışıyor. Mühendislerin %24’ü mühendis asgari ücretinin altında çalışırken, 30 yaş altındaki mühendislerde bu oran %37 olarak ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar düşük ücretlerin mühendisler için de yakıcı bir sorun olduğunu gösteriyor.

Mühendis asgari ücreti
TMMOB ile SGK arasında imzalanan işbirliği protokolü ile TMMOB, 2013 yılından itibaren ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret belirlemeye başladı. Belirlenen asgari ücret SGK’ye bildiriliyordu. Düşük ücretlerle boğuşan mühendisler arasında heyecanla karşılanan protokolü SGK, 2017 yılında, tek taraflı feshetti. Fesihe karşı dava açan TMMOB, mühendisler için asgari ücret belirleme yetkisini protokolden değil yasasından alıyor. SGK’nın patronlar lehine verdiği bu karara karşı TMMOB’nin çalışmaları insanca yaşayacak ücretlerle çalışmak isteyen mühendisler için büyük önem taşıyor.

Anma değil mücadele günü
19 Eylül 1979’un yıl dönümleri tarihsel bir anmadan çok, iş güvencesi, insanca yaşayacak ücret, yaşanabilir bir ülke için ele alınacak güncel bir çalışma program ihtiyacını yaratma fırsatı sunuyor.

politeknik.org.tr