JMO Soma İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamına dair rapor hazırladı. JMO, yerinde yapılan gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmeler sonucunda edinilen bilgileri, izlenim ve tespitleri açıkladı.

JMO, Soma’da yaşanan felaketi “maksimum üretim ve kar hırsına odaklanmış politikaların ortaya çıkardığı facia” olarak tariflerken; raporda “Soma kömür havzasının ruhsat hukuku, havzanın jeolojik ve tektonik özellikleri, kömürlü seviyelerinin oluşum koşulları ile özellikleri, kömür havzasında yaşanan iş cinayeti/iş kazaların nedenleri, ilk yardım, arama ve kurtarmada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine” başlıklarına yer verdi.

JMO Soma İş Cinayeti Raporu için tıklayınız

politeknik.org.tr