1 Mayıs’lar kent suçu dolgu alana sığmaz! – Politeknik

Emek ve meslek örgütleri, emeğin bayramı 1 Mayıs için bu yıl İstanbul’da Maltepe dolgu alanını miting meydanı olarak belirledi.

İBB, Maltepe dolgu alanını hukuki süreçlere, meslek odalarının, bilim insanlarının ve halkın itirazlarına, teknik sorunlara, deprem durumlarında yaratacağı tehlikelere ve kıyının tahrip edilmesine bakılmaksızın inşa etti.

Maltepe dolgu alanı kente karşı işlenmiş bir suçtur, miting alanı değildir. İktidarın, kentin tüm meydanlarını gasp etmesi, yasaklaması, ideolojik simgeleriyle kuşatması ve kent belleğini yok etme çabası, emeğe dönük saldırılardan bağımsız değildir. Kent merkezlerindeki yaşamı, eşitlik, özgürlük mücadelesini, 1 Mayıs’ı kent çeperlerine iterek görünmez kılmaya çalışan tek adam rejiminin karşısında topyekün bir siyasal mücadelenin kent suçlarını da alt üst etme sorumluluğu var.

Maltepe dolgu alanının miting meydanı olarak belirlenmesine itiraz, 1 Mayıs’ı büyütme, örgütleme sorumluluğu olan bizler için elzemdir.

1 Mayıs’ımız kent suçu dolgu alana sığmaz.

Kent yaşamını özgürleştirmek, dolgu alanlarından kurtularak kentleri yeniden inşa etmek için 1 Mayıs’ı, dayanışmayı, mücadelemizi büyüteceğiz!

Politeknik